Noc s Andersenem 2010


Trmická knihovna se 26. března 2010 posedmé připojila k projektu na podporu dětského čtenářství "Noc s Andersenem". Tento pátek padl nejen teplotní rekord, ale i rekord co do počtu nocujících dětí. Počet příchozích dětí se zastavil na neuvěřitelném čísle 50 + 12 dospělých. Chvilku příchod dětí připomínal padající lavinu. Díky přesnému zasedacímu pořádku se vše zklidnilo. Slavnostní večer mohl začít. Klid vydržel jen chvíli. Žlutý paňáca, který spinkal na místech pohádkových bytostí, se příchodem dětí probudil a jeho veselé kousky děti rozesmály a nepřestaly je bavit celý večer. Bylo krásné se dívat na jejich upřímný smích. Hlavně ty malé děti se krásně bavily. Atmosféra začínala být báječná.Ve výběru nocujících byly přednostně děti z první a druhé třídy. Vychovat si nový "knihovnický potěr" je velmi důležité pro budoucnost knihovny. Program byl připraven hlavně pro malé školáky, kteří byli postupně nenásilně vtaženi do programu. Nejprve děti navštívila Královna abeceda. Ve zkoušce z písmen obstály a přidaly pěknou básničku. Postupně za nimi přišla Sněhurka, kašpárek Knihovníček a sám pan Andersen. Četlo se, recitovalo, tancovalo a zpívalo. Tradiční rituál - "Čtenářský slib" - nemohl chybět. Za děti ho přečetla Kačenka Šímová. Pozvání naší knihovny přijala spisovatelka Iva Hlaváčková. Píše pro dospělé a pro děti (např. Vládci Sedmihoří, Terčina bláznivá dobrodružství) a je zapojena v projektu čtení pro děti. Pravidelně navštěvuje malé pacienty na onkologickém oddělení nemocnice v Motole. Pochvalu zaslouží Anička Berestková, která si připravila malou dramatizaci z její knihy Terčina bláznivá dobrodružství a tím autorku potěšila.
Děti od ní dostaly za pěkné čtení spoustu krásných knih. Zároveň to byl dárek k nadcházejícím velikonočním svátkům. Další odměna na děti čekala v Kamenném sále. Hodinu je svými kousky bavil kouzelník Vendelín. Nechyběla návštěva muzea modelové železnice v 1. patře. Na věži děti pomohly paní knihovnici hledat vzácné ztracené svazky. Za pomoc je na věži v truhle čekal poklad. Tanec a diskotéka zábavu ukončily. Potom honem, honem do pelíšků. Nejprve si paní Iva povídala na dobrou noc s malými prvňáčky a potom se snažila svým povídáním připravit na spánek větší děvčata. Ale těm se spát nechtělo a vydržela v příjemném rozhovoru do pozdní noci. Paní Hlaváčková byla z atmosféry večera, obsahu programu a z chování dětí nadšená. Přislíbila, že za dětmi zavítá i příští rok. Stane se patronkou našich Nocí s Andersenem. Na pohádku jsme si celý večer hráli a proto nás potkalo pohádkové štěstí, o kterém se jiným knihovnám ani nesnilo.
Koordinátoři připravili pro zúčastněné subjekty novinku - a to společné webové stránky. Knihovny se zde mohly během noci prezentovat fotografiemi a videozáznamy. Trmice měly na společném "andersenském" webu fotografie umístěné jako první. A pokud se chcete na vaše děti podívat, jak se bezprostředně bavily, zde je adresa na společný web: http://www.nocsandersenem.cz.
Závěrem bych chtěla ještě dětem, nejen těm evidovaným v knihovně, ale všem, vzkázat:
"Milé děti, nechť je vám kniha milým společníkem a moudrým rádcem a vy buďte jejími čtenáři a věrnými ochránci!"

Noc s Andersenem 2010 skončila, ať žije Noc s Andersenem 2011!

Touto cestu bych chtěla poděkovat za pomoc všem studentům, dospělým, paní Ivě Hlaváčkové a sponzorům za jejich pomoc při realizaci tohoto krásného projektu na podporu dětského čtenářství. Bez nich by nebyla možná účast padesáti dětí a hladký průběh celého večera. Poděkování patří také maminkám a babičkám, které ochotně napekly dětem buchty, koláče, rolády, aby se jejich děti a vnoučata měly celý večer opravdu jak na zámku. Věřte, nevěřte, paní spisovatelka přivezla dětem velký štrúdl. No, řekněte sami, která knihovna se tím může pochlubit. A tak honem - zazvonil zvonec - pohádce na zámku je konec!

Součková Vlasta
Městská knihovna Trmice

další fotogafie naleznete
zde