Místní lidová knihovna Libouchec


v knihovně

Zřizovatel: Obec Libouchec


Adresa: Teplická 214,403 35 Libouchec


Výpůjční doba:
Úterý 13,00 - 17,00
Středa 13,00 - 17,00
O prázdninách je knihovna uzavřena

Mapa

vedoucí knihovny: Vladimíra Marhanová

stránky si prohlédlonávštěvníků