logo.jpg, 5,2kB

Okresní metodické oddělení


[Kontakt]-[O nás]- [Knihovny]- [Výměnné soubory]-[Souborný katalog]-[Katalog Carmen]-[Pro knihovníky a zřizovatele]červen 2018
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

listopad 2017
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

prosinec 2016
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

15.12.2015
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

11.12.2014
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

26.11.2013
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

duben 2013
Noci s Andersenem se zúčastnily knihovny v Přestanově, Trmicích a Velkém Březně

28.11.2012
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

červenec 2012
spuštěn výpůjční protokol v Petrovicích

březen 2012 - Noci s Andersenem se zúčastnily knihovny v Přestanově, Trmicích a Velkém Březně

leden 2012
spuštěn výpůjční protokol v Malečově

listopad 2011
setkání knihovníků

listopad 2010
setkání knihovníků

listopad 2009
setkání knihovníků

březen 2009
den otevřených dveří

prosinec 2008
setkání knihovníků

březen 2009
den otevřených dveří

prosinec 2008
setkání knihovníků

únor 2008
setkání knihovníků

květen 2007
aktiv knihovníků

31.3.2007
Noc s Andersenem v Měk Trmice

2006
aktiv knihovníků

2005
aktiv knihovníků

2004
aktiv knihovníků

Pracovní plán OMORozvoz knih

telefon: 604 208 463


telefon: 728 220 845náš e-mailTOPlistOkresní metodické oddělení zajišťuje knihovnám:


logo2.jpg, 710B centrálně eviduje nakoupené knihy
logo2.jpg, 710B knihovnám, používajícím automatizovaný knihovní systém, poskytuje katalogizační záznamy v elektronické podobě
logo2.jpg, 710B odborné knihovnické zpracování knih a jejich technickou úpravu (balení, jednotné značení, případně knižní lístky apod.)
logo2.jpg, 710B buduje fond výměnného souboru
logo2.jpg, 710B půjčuje místním lidovým knihovnám knihy z fondu výměnného souboru
logo2.jpg, 710B vytváří souborný katalog okresu Ústí nad Labem
logo2.jpg, 710B spravuje data regionálního knihovnického systému
logo2.jpg, 710B spravuje www stránky jednotlivých knihoven okresu Ústí nad Labem
logo2.jpg, 710B zajišťuje odborné metodické vedení knihoven a pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu