logo.jpg, 5,2kB

Informace pro knihovníky a zřizovatele


[Kontakt]-[O nás]- [Knihovny]- [Výměnné soubory]-[Souborný katalog]-[Katalog Carmen]- [Pro knihovníky a zřizovatele]červen 2018
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

listopad 2017
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

prosinec 2016
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

15.12.2015
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

11.12.2014
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

26.11.2013
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

duben 2013
Noci s Andersenem se zúčastnily knihovny v Přestanově, Trmicích a Velkém Březně

28.11.2012
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

červenec 2012
spuštěn výpůjční protokol v Petrovicích

březen 2012 - Noci s Andersenem se zúčastnily knihovny v Přestanově, Trmicích a Velkém Březně

leden 2012
spuštěn výpůjční protokol v Malečově

listopad 2011
setkání knihovníků

listopad 2010
setkání knihovníků

listopad 2009
setkání knihovníků

březen 2009
den otevřených dveří

prosinec 2008
setkání knihovníků

březen 2009
den otevřených dveří

prosinec 2008
setkání knihovníků

únor 2008
setkání knihovníků

květen 2007
aktiv knihovníků

31.3.2007
Noc s Andersenem v Měk Trmice

2006
aktiv knihovníků

2005
aktiv knihovníků

2004
aktiv knihovníků

Pracovní plán OMORozvoz knih

telefon: 604 208 463


telefon: 728 220 845náš e-mailTOPlistPrávní normy, standardy, pravidla, doporučení


Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy

Autorské právo

Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. knihoven

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn MK k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky

Ochrana osobních údajů - Příručka pro knihovny

Vzorový knihovní řád

Přihláška pro dospělé čtenáře A4

Přihláška pro dospělé čtenáře A5 - 1. strana

Přihláška pro dospělé čtenáře A5 - 2. strana

Přihláška pro dětské čtenáře A4

Přihláška pro dětské čtenáře A5 - 1. strana

Přihláška pro dětské čtenáře A5 - 2. strana

Hlášení o veřejném čtení v knihovně

Grantový program ministerstva kultury ČR VISK3 a Knihovna 21. století

Statistiky

Plán revizí

Doporučené řazení literatury

Jak si vybrat v OMO knihy

Jak zabalit knihu

Jak se připravit, když mají přijít děti na prohlídku knihovny

Doporučený standard dobrého knihovníka

Portál Knihovna.cz