logo.jpg, 5,2kB

Informace pro knihovníky a zřizovatele


[Kontakt]-[O nás]- [Knihovny]- [Výměnné soubory]-[Souborný katalog]-[Katalog Carmen]- [Pro knihovníky a zřizovatele]listopad 2017
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

12.12.2016
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

15.12.2015
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

11.12.2014
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

26.11.2013
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

duben 2013
Noci s Andersenem se zúčastnily knihovny v Přestanově, Trmicích a Velkém Březně

28.11.2012
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

červenec 2012
spuštěn výpůjční protokol v Petrovicích

březen 2012 - Noci s Andersenem se zúčastnily knihovny v Přestanově, Trmicích a Velkém Březně

leden 2012
spuštěn výpůjční protokol v Malečově

listopad 2011
setkání knihovníků

listopad 2010
setkání knihovníků

listopad 2009
setkání knihovníků

březen 2009
den otevřených dveří

prosinec 2008
setkání knihovníků

březen 2009
den otevřených dveří

prosinec 2008
setkání knihovníků

únor 2008
setkání knihovníků

květen 2007
aktiv knihovníků

31.3.2007
Noc s Andersenem v Měk Trmice

2006
aktiv knihovníků

2005
aktiv knihovníků

2004
aktiv knihovníků

Pracovní plán OMORozvoz knih

telefon: 475 220 811


mobil: 604 208 463náš e-mailTOPlistPrávní normy, standardy, pravidla, doporučení

Doporučené řazení literatury

Beletrie pro dospělé čtenáře

Knihy řadíme abecedně podle prvního písmene autora. Pro snadnější rozlišení jsou knihy označeny v dolní části hřbetu žlutým štítkem s vytištěným prvním písmenem autora. Někdy bývá v knihovnách zvlášť regál s detektivními a dobrodružnými romány, regál určený pro romány pro ženy, případně pro historické romány. Bedlivě uvažte, jak máte velký knihovní fond, jestli takovéto speciální výběrové regály chcete zavádět, případně i jakou literaturu se rozhodnete vyčleňovat. Je hodně knih, které se tématicky prolínají - například historické detektivky. Pokud knihy řadíte pouze abecedně, při hledání konkrétního titulu nemusíte procházet několik typů regálů.

logo3.jpg, 780B

Beletrie pro dětské čtenáře
Knihy řadíme abecedně podle prvního písmene autora. Knihy jsou označeny v dolní části hřbetu bílým štítkem s vytištěným prvním písmenem autora. Knihy určené nejmladším čtenářům mají pod bílým štítkem ještě modrý proužek. Většinou mají v regálech vyčleněné zvláštní místo. Abecední řazení podle prvního písmene autora u těchto knih není nutné, záleží na uvážení knihovníka.

logo3.jpg, 780B

Naučná literatura pro dospělé čtenáře
Knihy mají v dolní části hřbetu na bílém štítku číselný znak mezinárodního desetinného třídění, který vyjadřuje obsah knihy. Na regále je řadíme podle těchto znaků, tak, aby knihy se stejným nebo podobným zaměřením byly na jednom místě. Pro snadnější orientaci využíváme rozřaďovače s vysvětlujícími popiskami.

logo3.jpg, 780B

Naučná literatura pro dětské čtenáře
Stejně jako naučná literatura pro dospělé mají knihy v dolní části hřbetu na bílém štítku číselný znak mezinárodního desetinného třídění. Pod tímto štítkem je ještě červený proužek. Na regále je řadíme stejně jako naučnou literaturu pro dospělé čtenáře.

logo3.jpg, 780B

Knihy zapůjčené z fondu výměnného souboru
Knihy jsou značeny v dolní části hřbetu stejně jako knihy, které máte ve stálém fondu. V hodní části hřbetu mají výrazný červený proužek. Doporučujeme pro ně vyhradit zvláštní regál, aby čtenáři věděli, že tyto knihy nejsou součástí trvalého fondu knihovny. Také hledání konkrétního titulu, který máte vrátit, je snadnější. Pro lepší orientaci jsou beletristické knihy na hřbetě označeny piktogramy. Přehled piktogramů najdete zde.

logo3.jpg, 780B
Přehled nejužívanějších znaků MDT
0Všeobecnosti
004Výpočetní technika
1Filozofie
159.9Psychologie
2Náboženství
3Společenské vědy
32Politika
33Ekonomie
34Právo
35Veřejná správa, vojenství
37 Výchova, vzdělávání
39Národopis, folklór
5 Přírodní vědy
51 Matematika
52 Astronomie
53 Fyzika
54 Chemie, mineralogie
55 Geologie
56 Paleontologie
57 Biologie
58 Botanika
59 Zoologie
61 Lékařství
62 Technika
621.3 Elektrotechnika
629 Dopravní prostředky
63 Zemědělství
634 Ovocnářství
635 Zahradnictví
636 Chov zvířat
639 Myslivost, rybářství
64 Domácí hospodářství
641 Příprava pokrmů
646 Odívání, péče o tělo
656 Doprava a poštovní služby
66 Chemický průmysl
67/68 Různá odvětví průmyslu a řemesel
69 Stavebnictví
7 Umění
72 Architektura
73 Sochařství, numismatika
74 Kreslení, umělecká řemesla
746 Domácí ruční práce
75 Malířství
76 Grafika
77 Fotografie
78 Hudba
79 Film, divadlo
796/799 Sport
8 Jazykověda, literatura
908 Vlastivěda
91 Geografie, cestování
929 Životopisy
93/94 Dějiny