logo.jpg, 5,2kB

Výměnné soubory


[Kontakt]-[O nás]- [Knihovny]- [Výměnné soubory]-[Souborný katalog]-[Katalog Carmen]- [Pro knihovníky a zřizovatele]červen 2018
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

listopad 2017
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

prosinec 2016
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

15.12.2015
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

11.12.2014
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

26.11.2013
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

duben 2013
Noci s Andersenem se zúčastnily knihovny v Přestanově, Trmicích a Velkém Březně

28.11.2012
setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem

červenec 2012
spuštěn výpůjční protokol v Petrovicích

březen 2012 - Noci s Andersenem se zúčastnily knihovny v Přestanově, Trmicích a Velkém Březně

leden 2012
spuštěn výpůjční protokol v Malečově

listopad 2011
setkání knihovníků

listopad 2010
setkání knihovníků

listopad 2009
setkání knihovníků

březen 2009
den otevřených dveří

prosinec 2008
setkání knihovníků

březen 2009
den otevřených dveří

prosinec 2008
setkání knihovníků

únor 2008
setkání knihovníků

květen 2007
aktiv knihovníků

31.3.2007
Noc s Andersenem v Měk Trmice

2006
aktiv knihovníků

2005
aktiv knihovníků

2004
aktiv knihovníků

Pracovní plán OMORozvoz knih

telefon: 604 208 463


telefon: 728 220 845náš e-mailTOPlistVýpůjční řád knižního fondu výměnného souboru Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem

logo2.jpg, 710B Knižní fond výměnného souboru vytváří a obhospodařuje okresní metodické oddělení Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Slouží k doplnění knižních fondů místních lidových knihoven okresu Ústí nad Labem.

logo2.jpg, 710B Knihy z tohoto fondu se půjčují místním lidovým knihovnám podle výběru knihovníka MLK, popřípadě pracovníků okresního metodického oddělení. Vybrané soubory se do jednotlivých knihoven půjčují na dobu dohodnutou mezi knihovníkem a okresním metodickým oddělením, nejdéle však na dva roky. Za včasné a úplné vracení souboru odpovídá knihovník místní lidové knihovny.

logo2.jpg, 710B Knihy ze souborů zapůjčených do knihovny se půjčují čtenářům v souladu s platným výpůjčním řádem jednotlivých místních lidových knihoven. Pokud čtenář ztratí vypůjčenou knihu, zaplatí plnou pořizovací cenu knihy a příplatek 40,- Kč za knihovnické zpracování. Celkovou finanční částku za ztracenou knihu, včetně knižního lístku předá knihovník při vrácení souboru okresnímu metodickému oddělení.

logo2.jpg, 710B Pro lepší orientaci jsou beletristické knihy na hřbetě označeny piktogramy. Přehled piktogramů najdete zde.